Detectskadedyr

Sprøjteteknik

Detect Skadedyr bekæmper også uønsket vegetation og skadedyr i juletræskulturer, grønne områder m.m.

Mine kunder er primært juletræsproducenter, men jeg sprøjter også hos private, ved golfklubber, skoler, idrætsanlæg, parkanlæg etc. 

Jeg har sprøjtecertifikat til professionel brug af alle bekæmpelsesmidler indenfor skovbrug, landbrug, gartneri m.m. og benytter følgende teknikker:

  • Afskærmet rækkesprøjtning med ATV
  • Bomsprøjtning med ATV
  • Tågesprøjtning mod lus og mider med traktor og Hardi Swing Flex tågesprøjte

ATV-sprøjtning mod ukrudt i juletræer

To til tre gange årligt bør der udbringes herbicider mod uønsket plantevækst i juletræskulturer:

Før knopbrydning, fra midten af marts til begyndelsen af maj, og efter skudmodning sidst i august.

Jeg benytter afskærmet ATV-båret rækkesprøjte eller ATV-båret bomsprøjte.

ATV med sprøjte

Tåge-sprøjtning mod skadedyr i juletræer

Jeg sprøjter forebyggende mod lus og galmider i juletræer før knopbrydning, fra sidst i april til først i maj. Efter knopbrydning sprøjter jeg akut mod lus, typisk 1-3 gange pr. sæson.

Jeg benytter traktorbåret Hardi Swing Flex tågesprøjte (600 l).

Bjørneklo

Du kan desuden få bekæmpet bjørneklo, hvor jeg benytter ATV med sprøjtelanse m.m. 


Ring i dag på tlf. 2841 1675 og hør mere om dine muligheder for bekæmpelse af uønsket vegetation og skadedyr!

 

  

 
 
Sprøjte