Detectskadedyr

Jordbier

Detect Skadedyr hjælper gerne med bekæmpelse af jordbier. Ring på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Jordbien (Andrena sp. - flere arter) hører til de enlige bier, som ikke danner samfund. I Danmark findes mellem 50 og 60 forskellige arter jordbier, hvoraf de største er på størrelse med honningbien samt en del mindre varianter på kun 6-7 mm. Jordbier har en giftbrod og kan stikke, men er yderst fredeligt anlagte.

De største jordbier minder ved første øjekast om honningbier, men de bevæger sig langsommere, er meget behårede, summer ikke nær så højt, og så er deres levevis helt anderledes. Som navnet næsten siger, etablerer jordbierne sig i gange i jorden.

Tegn på jordbier

Jordbier graver deres underjordiske gange på solbeskinnede steder med tør, løs jord eller sand, som passer til deres gravefærdigheder. De slår sig ofte ned i græsplæner, flisebelagte indkørsler eller på gårdspladser.

Den opgravede jord kommer til at ligge som en tydelig jordvold omkring jordbiernes indgangshuller og afslører deres gravearbejde og redeetablering.

Om foråret kan man se jordbi-hannerne flyve langs hække og hegn i deres søgen efter hunner, og der er livlig aktivitet i jordbikolonien. I en koloni af jordbier kan man også opleve sort-, rød- og gulstribede hvepselignende bier. De kaldes for hvepsebier og optræder som snyltere i jordbiernes gangsystemer.

Hvordan bekæmpes jordbier

Nogle få jordbier i græsplænen eller indkørslen er næppe til større gene og giver almindeligvis ikke anledning til en egentlig bekæmpelse. Men jordbierne lever i kolonier, som kan blive meget store. Skulle en regulær koloni have etableret sig under fliserne på din terrasse, i din plæne eller på din gårdsplads kan trafikken af jordbier blive en plage, og det kan være nødvendigt at tilkalde en professionel skadedyrsbekæmper.

Ved bekæmpelse af jordbier anvendes godkendte langtidsvirkende kontaktmidler, som udbinges over hele kolonien, enten ved udvanding eller ved sprøjtning.

Hvornår bekæmpes jordbier

Jordbier bekæmpes i foråret og i sommermånederne, afpasset efter de forskellige arters flyveperiode.

Mange af de enlige bier, herunder jordbierne, er kun aktive i en relativ kort tid om sommeren.

 

Detect Skadedyr hjælper gerne med bekæmpelse af jordbier. Kontakt os gerne på tlf. 2841 1675 og lad os lave en aftale.

Bekæmpelse af jordbier