Detectskadedyr

Murbier

Detect Skadedyr tilbyder rådgivning og effektiv bekæmpelse af murbier. Ring på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Murbier (Colletes daviesanus) hører til de enlige bier og danner ikke samfund, som f.eks. honningbier gør, men optræder ofte i kolonier indenfor samme område.

Murbier lever naturligt i kalk- eller lerskrænter men optræder også som skadedyr, når de etablerer sig i svage mørtelfuger i vores bygninger. Her graver hunnerne 10-20 cm lange gange, hvor de lægger æg og opfostrer deres larver. Larverne overvintrer i cellerne og forpupper sig det følgende forår.

Tegn på murbier

Et typisk angreb af murbier ses som små, runde huller (5-6 mm i diameter) i fuger mellem murstenene.

Ved angreb kan man se stor aktivitet af murbier i og omkring hullerne.

Angreb finder næsten altid sted på solbeskinnede syd- og vestvendte murflader og er mest udtalt i ældre, eroderet murværk, i murværk der er opmuret med ren kalkmørtel og i nyere murværk, inden fugemørtlen har opnået den rette styrke.

Hvordan bekæmpes murbier

Murbier bør bekæmpes, dels for at undgå spredning af angreb til naboer og dels fordi murværkets bæreevne nedsættes og skaber fare for vandindtrængning, som kan medføre indendørs fugtgener og give risiko for alvorlige frostskader.

Da angreb af murbier oftest skyldes nedbrudt eller dårlig fugemørtel, bør man få fræset løse og dårlige fuger ud og få dem fuget om. Har man ikke mulighed eller et ønske om en omfugning her og nu, vil det være relevant at søge hjælp hos en skadedyrsbekæmper, som kan stoppe et angreb med effektive og langtidsvirkende midler, der har sin virkning i behandlingsåret.

Ved køb og salg af fast ejendom kan der opstå ubehagelige forsikrings- og ansvarsmæssige problemer, hvis der ikke er fuldt overblik over nuværende eller evt. tidligere angreb af murbier. Læs mere om skadedyrstjek her. (Internt link)

Hvornår bekæmpes murbier

Omfugning bør udføres i september, oktober eller november, da det er efter murbiernes flyvetid. De kan nemlig nemt grave sig gennem en fugemørtel, der ikke er færdighærdet.

Hvis man vil sikre sig, at alle murbier er bekæmpet inden en evt. omfugning påbegyndes, vil det være klogt at få udført en professionel sprøjtebehandling. Den kan udføres i murbiernes flyvetid i juni, juli og august, men den mest optimale bekæmpelse er, når de første murbier klækkes og begynder at flyve i juni.

 

Detect Skadedyr tilbyder rådgivning og effektiv bekæmpelse af murbier. Ring på tlf. 2841 1675 og lad os lave en aftale.

Bekæmpelse af murbier