Detectskadedyr

Muldvarpe

Detect Skadedyr står til rådighed, hvis du har fået besøg af muldvarpe. Ring på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Alle kender til muldvarpen (Talpa europaea), men kun de færreste har set den i levende live, da den primært lever sit liv i gangsystemer under jorden. Da muldvarpen er insektæder, gør den ingen direkte skade på planter og rødder. Men af og til kan den under sit gravearbejde presse planter op af jorden.

Tegn på muldvarp

Muldvarpen laver muldskud og underminerer vores græsplæner. Muldvarpeskud er overskydende jord fra dens gravearbejde, der presses op på jordoverfladen. Disse skud kan være til stor irritation, ikke mindst på en ellers flot græsplæne, og når vi slår græs.

På landbrugets græsarealer kan muldvarpeskud forringe græsningen og gøre skade på landbrugsmaskiner.

Der er ingen sammenhæng mellem antal muldvarpeskud og antal dyr på et givet areal.

Hvordan bekæmpes muldvarpen

Muldvarpen er relativt let at bekæmpe med tunnelfælder, sakse eller giftpellets. Har man fanget en muldvarp, vil der ofte komme en anden og overtage det tomme gangsystem. Hvis man har naboer tæt på, er det derfor en god idé at iværksætte en bekæmpelse på flere parceller samtidigt.

Bekæmpelse med giftgassen phosphorbrinte må kun udføres af professionelle autoriserede bekæmpere og må ikke udbringes nærmere end 10 m til bebyggelse, hvor der kan opholde sig mennesker eller dyr.

Hvornår bekæmpes muldvarpen

Anvendes sakse og fælder i bekæmpelsen, kan man i princippet bekæmpe muldvarpe året rundt – kun begrænset af snedække og frost i jorden.

For optimal effekt af giftpellets skal jorden have en høj fugtighed og en temperatur på over fem grader. Derfor er bekæmpelse med giftgas bedst i april, maj og juni måned samt igen fra slutningen af september, og indtil jordtemperaturen igen er under 5 grader.

Bekæmpelse med både sakse, fælder og giftgas vil altid kræve flere besøg.

August og september måned er generelt dårlige måneder for bekæmpelse, fordi de unge muldvarpe, der er stødt ud af moderens gangsystem, jagter egne gangsystemer og færdes overalt i terrænet. Så snart der er fanget en voksen muldvarp i området, vil der være flere unge muldvarpe, der står klar til at flytte ind i det tomme gangsystem.

 

Detect Skadedyr står til rådighed, hvis du har fået besøg af muldvarpe.

Ring på tlf. 2841 1675 og lad os lave en aftale.

Bekæmpelse af muldvarpe