Detectskadedyr

Dræbersnegle

Detect Skadedyr tilbyder rådgivning men udfører kun bekæmpelse af dræbersnegle med sneglegift (jernfosfat). Ring på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Dræbersneglen (Arion lusitanicus) eller iberisk skovsnegl, er en invasiv dyreart, som stortrives i det danske klima. Den er mange haveejeres mareridt pga. masseforekomsten og dens enorme grådighed.

En voksen snegl kan blive 7-15 cm lang. Dræbersnegle er hermafroditter (tvekønnede) og kan gensidigt befrugte hinanden under parringen, og alle snegle kan lægge æg. Hver snegl lægger op til 400 æg fra juni til hen på efteråret, hvoraf man mener at max 25 % klækkes. 

Dræbersnegle er ikke smittebærere, men undlad at spise grøntsager med snegleslim på, da slimen indeholder E-colibakterier.

Tegn på dræbersnegle

Overvintrede snegleunger kommer normalt frem fra deres vinteropholdssteder fra sidst i marts til begyndelsen af maj og bliver aktive, når dagtemperaturen når op på 5-10 grader – og så går det stærkt.

Da nogle af sneglene overvintrer som næsten kønsmodne, kan forplantning og æglægning påbegyndes kort tid efter, at de er kommet frem.

Hvordan bekæmpes dræbersnegle

Dræbersnegle er umulige at udrydde, men man kan reducere bestanden ved både forebyggelse og bekæmpelse. De foretrækker lune, skyggefulde og fugtige omgivelser, men mistrives i kulde, direkte sollys og tørke.

Man kan bl.a. forebygge ved at rense udefrakommende plantemateriale og kompost grundigt for snegle og snegleæg. Man kan også oprette tørre bælter i haven og på gårdspladser, som sneglene ikke bryder sig om at passere samt opsætte diverse sneglehegn. 

Bekæmpelse sker bl.a. ved indsamling/aflivning af snegle og æg, opsætning af diverse fælder og elhegn, anvendelse af nematoder.

Hvis dræbersneglene er blevet et uoverskueligt problem udlægges sneglegift (jernfosfat) som et nødvendigt supplement, der virker ganske effektivt.

Hvornår bekæmpes dræbersnegle

Forebyggelse og bekæmpelse af dræbersnegle udføres mest effektivt i foråret, som er begyndelsen af sneglenes aktive periode, og inden de begynder årets æglægning. Man kan naturligvis også foretage bekæmpelse hen over sommeren og det tidlige efterår, indtil kulden tvinger dem tilbage til deres vinteropholdssteder.

 

Detect Skadedyr tilbyder rådgivning men udfører kun bekæmpelse af dræbersnegle med sneglegift (jernfosfat). Kontakt os gerne for en nærmere aftale på tlf. 2841 1675.

 

Bekæmpelse af dræbersnegle