Detectskadedyr

Mus

Bekæmpelse af mus

Rotter

Netop Nu

Nyd din sommer uden myrer!

Bestil en forebyggende og effektiv behandling på
tlf. 28 41 16 75
Hvepse, murbier, jordbier mm.
– dem fjerner vi hurtigt!

Ring og lav en aftale på
tlf. 28 41 16 75
Muldvarpe
– dem fjerner vi!

Ring og lav en aftale på
tlf. 28 41 16 75

Væggelus

Bekæmpelse af væggelus

Edderkopper

Bekæmpelse af edderkopper

Lopper

Bekæmpelse af lopper

Hvepse/Gedehamse

 
Bekæmpelse af hveps og gedehams

Muldvarpe

Bekæmpelse af muldvarp

Husmår

Bekæmpelse af husmår