Detectskadedyr

Gedehamse

Detect Skadedyr hjælper gerne med inspektion, rådgivning, sikring og bekæmpelse af gedehams. Ring på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Gedehamsen (Paravespula vulgaris og andre arter) kaldes i daglig tale hveps, og i Danmark findes der hele syv forskellige arter.

Dronninger og ufrugtbare hunner er udstyret med brod og giftkirtel og kan stikke. At blive stukket af en gedehams vil resultere i smerte, rødme og hævelse, men det er almindeligvis ufarligt, med mindre man er allergisk. Stik af stor gedehams kan være farligt, idet den sprøjter med en betydelig større giftmængde.

Tegn på gedehams

Alle hvepsesamfund på vores breddegrader er etårige, hvor kun nogle få befrugtede dronninger overlever vinteren. Den begyndende aktivitet af gedehams viser sig almindeligvis sidst i april måned, hvor de overvintrende dronninger går i gang med at etablere et nyt bo. Et nyt, frithængende bo er gråligt, kuglerundt og på størrelse med en lille bordtennisbold. Dronningen lægger sine æg i det nye bo og passer selv det første kuld larver.

Boets placering afhænger i nogen grad af arten men forekommer f.eks. frithængende i træer og buske, under tagudhæng, på lofter, i hule træer eller i gamle muldvarpegange i jorden. Ofte opdager man aldrig, hvor gedehamsene har etableret sig før hen på sommeren, hvor der kan være flere tusinde i et enkelt bo.

Hvordan bekæmpes gedehams

Hvis det er muligt at lokalisere og destruere boet, vil det selvfølgelig være den hurtigste løsning, men ofte er gedehamsebo placeret på steder, som ikke er umiddelbart tilgængelige.

Er der tale om et større bo, et utilgængeligt bo eller et bo af stor gedehams, kan det være direkte farligt selv at prøve at fjerne det. Overlad derfor altid opgaven til en professionel skadedyrsbekæmper, som har erfaringen, de rette bekæmpelsesmidler og det nødvendige udstyr.

Normalt vil en enkelt behandling være nok, men i visse tilfælde kan der være behov for en supplerende behandling.

Hvornår bekæmpes gedehams

I perioden fra juli og frem til sidst i september måned er antallet af gedehamse størst. Bekæmpelse har bedst effekt, hvis den udføres i skumringen eller tidlig morgen, når de fleste individer befinder sig i eller lige omkring boet. Gedehamse er ikke så aggressive i mørke og ved de lave aften-/og morgentemperaturer. Dette gælder dog ikke den store gedehams, som også kan være aktiv om natten.

 

Detect Skadedyr hjælper gerne med inspektion, rådgivning, sikring og bekæmpelse af gedehams.

Ring på tlf. 2841 1675 og lad os lave en aftale.

Bekæmpelse af gedehamse