Detectskadedyr

Skadedyrsbekæmpelse

SKADEDYR - HVAD ER DET?

Hvorvidt der er tale om skadedyr beror på en individuel vurdering, og i hvilket omfang man bliver generet af bestemte dyr.
 
Invasive dyrearter, som f.eks. dræbersneglen og mårhunden, er dog undtagelser. Disse arter betragtes officielt som skadedyr, da de kan være medvirkende eller den direkte årsag til udryddelse af naturligt hjemmehørende dyrearter.
 
Endvidere er rotten erklæret fredløs. Primært fordi rotten er potentiel smittebærer af alvorlige sygdomme, er den ved dansk lov udnævnt som skadedyr og skal bekæmpes overalt - og du har som borger pligt til at anmelde tilhold eller observation af rotter til din hjemkommune.
 
En udbredt holdning er dog, at når bestemte dyrearter trænger sig ind på vore "enemærker" og på en eller anden måde kommer i konflikt med mennesker eller menneskelige interesser, er der tale om skadedyr.
 
Eksempler kan være dyr, som ødelægger eller forurener fødevarer, ødelægger bygningsdele og andre materialer, stikker, suger blod eller overfører smitsomme sygdomme.
Skadedyrsbekæmper i aktion

DETEKTIVARBEJDE!

Al god skadeyrsbekekæmpelse bygger på grundigt detektivarbejde. Hos Detect er det "et must" at afsløre og registrere skadevoldernes tilstedeværelse og adfærd, inden der sættes ind med rådgivning, relevant sikring og målrettet bekæmpelse.
 
Hos Detect går vi grundigt til værks!
 

INTEGRERET FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE

Moderne skadedyrsbekæmpelse er en kombination af forebyggelse og bekæmpelse.
I daglig tale blandt fagfolk bruges tit den engelske betegnelse IPM, som står for "Integrated Pest Management" eller "integreret forebyggelse og bekæmpelse".
Med integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr understreger man, at brug af gift ikke er den eneste løsning, men at forebyggende foranstaltninger har stor betydning for at nedsætte risikoen for forekomst af skadedyr.
 

DETECT SKADEDYR

Detect Skadedyr er et moderne skadedyrsfirma, som tilbyder integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr og samtidig sætter en stor ære i at udføre godt detektivarbejde og kvalificeret rådgivning.
 

VENLIG HILSEN

Detect Skadedyr Aps.
Søren A. L. Nygaard